Psykologisk behandling kan gøre dit liv bedre

Negative følelser og lidelse præger hverdagen i for høj grad for en del mennesker.  Det kan dreje sig om sorg, krise, stress, angst, fobier, depression, tinnitus, parforholds vanskeligheder, frustrationer, irritation og vrede, søvnvanskeligheder mv. Sådan behøver det ikke at være! Psykologisk behandling kan nytte. Jeg kan hjælpe dig til at få det bedre, men jeg tager ikke imod nye klienter. Tidligere klienter er velkommen til at kontakte mig. Andre kan hendvende sig til Psykologcentret Trekanten

English spoken fluentlyPsykolog Mario Hein speaks English fluently

Psykologisk behandling og andre psykologiske ydelser:

Min primære behandlingsmetode er dialog, men jeg bruger også andre metoder, når det er relevant. Disse kan være forskellige kognitive metoder som CFT, ACT og bevidsthedsregulerende teknikker (mindfulness, hypnose).

Det overordnede mål for den psykologiske behandling er at opnå mere sindsro og glæde og færre negative følelser. I nogle tilfælde er det nødvendigt at anfægte de grundlæggende antagelser man har om tilværelsen. I andre tilfælde drejer det sig om at få bedre styr på mere specifikke og uhensigtsmæssige  vaner, tanker og følelser.

I de tilfælde hvor jeg skønner, at jeg ikke kan hjælpe, vil jeg henvise til kolleger eller andre instanser der kan.

Parterapi:

Alt for mange par mister forbindelsen til hinanden i hverdagens logistiske stress og jag. Det hele drejer sig om at få hverdagen til at hænge sammen praktisk på ansvarlig vis. Arbejdspresset og øvrige interesser optager en, så når man endelig har tid til hinanden er man træt og kokser ud foran fjernsynet og de sociale medier. Det begynder at ligne et arbejdsfællesskab mere end noget andet. Skuffede forventninger, frustrationer, og irritabilitet præger samværet i stigende grad.

Derimod er det godt at komme hjem til en, der er der for en i handling og nærvær. En der er glad for at man er der. Børn trives når de ser og mærker, at deres forældre er glade for hinanden.

Jeg har stor erfaring i parterapi, og kan hjælpe dig og din partner.


Cand.psych.aut. Mario Hein, specialist og supervisor i psykoterapi, diplom i ledelse
Kontakt via SMS: 2533 9633 eller skriv til psykologmariohein@gmail.com

NB: Jeg tager ikke imod sygesikringshenviste