CFT

Compassion Focused Therapy (CFT)

Udviklet af Paul Gilbert, PhD og kolleger i England.

Betydelig skam og selvkritik kendetegner en lang række psykologiske vanskeligheder og diagnoser fx stress, PTSD angst, depression, og personlighedsforstyrrelse.  De har det til fælles, at de er udtryk for vanskeligheder med at føle velvære, tryghed, trøst, tilfredshed, afslappethed og ro.

Affektregulering

Forskning tyder på at vi har flere specialiserede affektreguleringssystemer. Et af disse støtter følelsen af velvære, tryghed, trøst, tilfredshed, afslappethed og ro. Systemet antages at være udviklet sammen med tilknytningssystemer, særligt med hensyn til evnen at opfatte og reagere på omsorg, empati, trøst, aflastning og beroligelse.

CFT bygger på hypotesen, at dette affektreguleringssystem ikke er tilstrækkeligt udviklet hos personer som udviser betydelig skamfølelse og selvkritik.

Egenomsorg, og empati

CFTs hovedfokus er mental træning og psykoedukation. Dette system styrkes ved at udvikle og bearbejde personens oplevelse af velvære, tryghed, trøst, tilfredshed, afslappethed og ro gennem egenomsorg, empati og selv-medfølelse. Der er en betydelig forskel fra at være ”compassionate” og søge trøst fx ved at spise og drikke for meget. Disse aktiviteter er snarere udtryk for flugt fra det man skammer sig over end en kærlig accept af sig selv, at man egentlig ikke har noget at skamme sig over, at det slet ikke er nødvendigt at være så selvkritisk. Vi er mennesker og ikke fejlfrie halvguder.

Compassion Focused Therapy er en del af den såkaldte tredje bølge indenfor kognitiv terapi, og har bl.a. rødder i kognitiv adfærdsterapi (CBT), humanistisk- og eksistentialistisk psykologi. CFT er en tilgang der integrerer teori og praksis fra forskellige videnskabelige discipliner (evolutionsteori, socialvidenskaber, neurologi, neuropsykologi) og Buddhistisk filosofi og psykologi.