Hypnoterapi kan hjælpe

Hypnoterapi

Hypnoterapi er når hypnose anvendes i forbindelse med psykologisk behandling.

hypnose hypnoterapi spiral
Hypnotisk spiral – klik på figuren for animation.

Jeg bruger hypnose i behandling af fx følgende problemstillinger når relevant:

  • Eksamensangst
  • Køreprøveangst – fx en ung kvinde dumpede gentagne gange til køreprøven pga. voldsom nervøsitet. Efter hypnoterapi bestod hun første gang
  • Angst – her er hypnoterapi oftest en del af et længerevarende psykoterapeutisk forløb
  • Håndrysten
  • Lav selvværd
  • Stress – altid i sammenhæng med det jeg kalder for Stresshåndteringens ABC
  • Depression – suppleret med Mindfulness og psykologisk behandling
  • Hjælp til at falde i søvn  og “Powernapping” – få energi i en travl hverdag og undgå at kom udmattet hjem (bør kombineres med motion)

Psykologisk behandling er oftest en samtale mellem psykolog og klient. Den foregår i almindelig vågen tilstand, hvor man er særlig nærværende og opmærksom på samtalen.

Under hypnose er klienten i en dyb afslappet søvnlignende tilstand. I denne trancetilstand udvides bevidsthedens opmærksomhed på indre psykologiske fænomener. Mange af de ydre påvirkninger udelukkes som man ellers bruger opmærksomhed på. Derfor kan man bearbejde oplevelser og selvforståelse på en anderledes måde. I mange tilfælde muliggør det, at man lærer noget nyt om sig selv og ens reaktionsmønstre som så åbner for nye og måske uvante handlemuligheder. Dette kan ske mere eller mindre bevidst, og med god virkning for en del mennesker.

Hvis du er interesseret i at vide mere om hypnose og hypnoterapi prøv dette link til Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose


Hypnose

Hypnose er en tilstand, hvor bevidsthedens kritiske sans passiviseres i en mental fokusering. Det opleves naturligt ved fx dagdrømme, at falde i staver eller at blive opslugt (af en god bog e.l.). Under hypnose er sindet mere tilbøjeligt til at opfatte det der fokuseres på som signifikant. Dog kun indenfor ens grundlæggende sikkerhedsmæssige, etiske og moralske grundopfattelser. Tilstanden betegnes som trance. Hvad der i denne tilstand fokuseres på betegnes som en suggestion. Suggestioner kan være verbale udsagn. De kan også opfattes som bevægelser opfattes af underbevidstheden alene