Parterapi

 

parterapi hjælper

Overser din partner dig? Føler du at du ikke er værdsat eller elsket? Parterapi er for de mange par der mister forbindelsen til hinanden i hverdagens vaner, stress og jag. Det hele drejer sig om at få hverdagen til at hænge sammen logistisk, praktisk på ansvarlig vis. Arbejdspresset og øvrige interesser optager en, så når man endelig har tid til hinanden er man for træt og ugidelig.  Skuffede forventninger, frustrationer, og irritabilitet præger samværet i stigende grad. Kærlighed, nærhed og meningsfuldt samvær er efterhånden noget der hører fortiden til.

Sådan behøver det ikke at være!

Jeg kan hjælpe jer til at finde hinanden igen.


 

parterapi negative følelser

Parterapi adskiller sig væsentligt fra individuel terapi. Det er vigtigt at parterapeuten har kontrol over situationen og bryder de sædvanlige kommunikationsformer parret imellem.

Første parsamtale drejer sig ofte om at parret redegører for hver deres syn på problemerne og deres mål med terapien. Det er ikke ualmindeligt at der skal bruges en del tid på at hjælpe parret med at afklare hvad henvendelsen egentlig drejer sig om.

Hurtigst muligt herefter er det parterapeutens opgave at orientere parret i retning af en positiv udvikling af parforholdet. Parret skal lære at prioritere hinanden langt højere end de sædvanligvis gør. Parret er hjørnestenen i en familie, ikke børnene og slet ikke arbejdet.

Parret skal opnå en gensidig forståelse for hvad der kendetegner velfungerende parforhold, og hvad de kan gøre i praksis for at opnå en positiv udvikling af forholdet. Det indebærer blandt andet at man hjælper hinanden til at bryde dårlige vaner og etablere mere hensigtsmæssige samværsformer. En af de alvorligste hindringer til trivsel er den evige selvretfærdiggørelse  der alt for tit præger kommunikationen. Denne uvane medfører, at man betragter partneren som en opponent, istedet for den man elsker og vil tilsidesætte egne behov for når nødvendigt.

Det at gøre sin partner glad har egenværdi. Det er ikke fordi så kan man selv efterfølgende høste glæde af det (selvom det ofte er en bivirkning af det). Nej, det er nok at partneren bliver glad. Dette er en ensidig handling.